St. Restrup Jagtforening

St. Restrup jagtforening

St. Restrup jagtforening blev dannet i 1932 af lodsejere samt nogle få andre, der gik på jagt og havde relation til St. Restrup. Foreningen havde da lov til at gå på jagt på langt de fleste ejendomme – man kendte hinanden. Jægerne arrangerede dengang et ”haregilde” for alle de lodsejere, hvor man havde jagten, som en tak for brug af jorden og traditionen er blevet bevaret uden afbrydelse siden 1932.

 

I dag har det været nødvendigt at åbne for jægere med en mindre tilknytning til St. Restrup, da der ikke længere er mange lodsejere, der går på jagt. Der er stadig en rigtig god og varieret jagt i St. Restrup

 

St. Restrup Jagtforening afholder den årlige Lodsejerfest lørdag den 12. november 2022 i Skal Pavillonen kl. 18.00 så sæt venligst X i kalenderen!
Der komme indbydelser i uge 36-37.

Mvh. Bestyrelsen.

 

Mvh. St. Restrup Jagtforening.

Jagtforeningens bestyrelse

Formand

Carl Carstens

30 14 00 32 / carlcarstens61@gmail.com

Jagtkatalog/Sekretær

Kurt Chrstiansen

98 34 14 17/30 59 05 17 / kurtchristiansen458@gmail.com

Revisor

Georg Thinggaard

34 34 98 /20 85 32 11/ gt@tlbyg.dk

Næstformand

Rasmus Jensen

25 66 58 10 / supermus@hotmail.com

Udvalgsformand

Jan Jensen

25 65 50 61 / jj@home4.gvdnet.dk

Revisor

Thomas Panduro Henneberg

29 12 03 30 / t.panduro.s@gmail.com

Kasserer

Flemming Larsen

20 85 32 10 / fl@tlbyg.dk

Suppleant

Jess Thiel

98 34 24 06 / 40 30 52 55 / jct@arkil.dk

Revisor Suppleant

Frank Henneberg

30 28 68 87/ frankhenneberg@hotmail.com

Aktive medlemmer

Mogens Thomsen 30 34 56 06/thomsen404@hotmail.com

Lars Nansen 20 77 57 54 / lars.nansen@gmail.com

Bent Klitgaard 98 34 33 36 / 20 85 32 15 / bk@tlbyg.dk

Lars Birk Jensen 92 43 54 56 / lbj@aalsp.dk

Jens Ole Nielsen 61 55 47 05 / jensole.dn@gmail.com

Kasper Pedersen Griegsvej 124 Frejlev/ 40 64 12 53 / kpedersen82@gmail.com

Æresmedlemmer

Gunnar Jensen 98 34 15 83/gunnar_jensen@gmail.com

Ejgil Kristensen 98 42 08 90 / 22 57 70 42 / 42hennyejgil@webspeed.dk

Diverse udvalg

Fest: Jan Jensen, Lars Nansen & Rasmus Jensen

Grønne områder: Georg Thinggaard

Vildtudsætning:

Inkøb: Georg Thinggaard

Foderplan: Bent Klitgård

Bukkejagt: Frank Henneberg