OM AKTIVITETSGRUPPERNE

I St. Restrup er der en række aktivitetsgrupper, som arbejder med forskellige projekter. Det er kendetegnende for alle grupper, at deres arbejde er båret af lyst og interesse for netop det projekt, de arbejder med. Nogle af aktivitetsgrupperne består i mange år, mens andre har en kortere levetid – alt afhængig af behovet.

 

Alle i St. Restrup kan oprette en aktivitetsgruppe – det eneste det kræver, er, at man er en eller flere, som deler en interesse og ønsker at åbne mulighed for, at andre brugere af Landsbyforeningen også kan deltage.

 

Når gruppen er klar med en ide, henvender man sig til bestyrelsen eller Webgruppen, som så vil hjælpe med den praktiske del.

 

ST RESTRUP MOTION

St. Restrup Motion er en gruppe entusiastiske løbe-folk, som i perioder arrangerer ugentlige løbeaftener. Alle kan deltage uden særlige løbeforudsætninger. I perioder med manglende opbakning, står løbeaftenerne stille, hvorefter løbegruppen opstår igen og løber ugentligt i St. Restrup. St. Restrup Motion arrangerer også af og til større løb.

KONTAKT

Casper Bihlet, 60 17 29 58

ST RESTRUP MARKEDSGRUPPEN

Markedsgruppen er ansvarlig for St. Restrup Kunsthåndværkermarked, som bliver holdt en gang om året i og udenfor Forsamlingshuset. Hvert år bliver der inviteret ca. 25 udstillere – både lokale og knap så lokale udstillere.

 

Markedet byder på en masse spændende kunsthåndværk, som kan købes til rimelige priser. Markedsgruppen forsøger hvert år at få nye udstillere med, så der er nyt for de mange gæster, der vender tilbage år efter år.

KONTAKT

Rie Carstens, 29 82 00 31

Lotte Birk, 61 78 16 72

ST RESTRUP LITTERATURGRUPPEN

Litteraturgruppen mødes ca. hver 4. uge i Forsamlingshuset, hvor der tales om en bog, gruppen har læst siden sidst. Gruppen hygger sig i kulturcafeen og gruppen er åben for at få flere deltagere med i deres hyggelige fællesskab.

Gruppens medlemmer bestemmer, hvilke bøger der læses i den kommende periode.

KONTAKT

Jane Pedersen, 98341548

Birte Nordentoft, 98341122

Hanne og Mogens Ejersbo, 98341997

ST RESTRUP VELKOMSTGRUPPEN

Tilflyttere i St. Restrup bydes velkommen i landsbyen af en fra velkomstgruppen. Velkomstgruppen består af et par medlemmer fra bestyrelsen, der sikrer, at alle nye besøges og bydes velkommen med en lille velkomstgave.

KONTAKT

ST RESTRUP KUNSTGRUPPEN

Kunstgruppen bestræber sig på at sikre, at der løbende er udstillinger af forskellige billedkunstnere i festsalen i Forsamlingshuset. Udstillerne kan være lokale kunstnere, men kan også være kunstnere fra andre dele af landet.

 

Kunst sørger så vidt muligt for, at kunstneren bliver præsenteret, når der er et arrangement på friskolen – f.eks. fællesspisning.

 

Kunstgruppen har ikke mulighed for at binde sig til at købe billeder, men formidler gerne kontakt til kunstneren, nogen er interesseret i at købe et billede. Det er sket flere gange!

Eksempler på kunstnere, der har udstillet:

Anni Ravnkilde, Sønderholm,

Ole Nørgaard Frandsen, Nørholm

Poul Ebbe Nielsen, Gentofte

Jessie Olesen, Nibe

Helle Maleen Rosel Bejlegaard, Aalborg

 

Vi tager gerne imod forslag til kunstnere, som kunne tænke sig at udstille.

KONTAKT

Margit Kvolsbæk, 21 79 71 13, email:mkvolsbæk@live.dk

Karin Lindstrøm, 40 89 52 02, email: karinl@tdcadsl.dk

ST RESTRUP WEBGRUPPEN

Webgruppen har til formål at opbygge, vedligeholde og udbygge hjemmeside for St. Restrup, så den bliver omdrejningspunktet for mange af de aktiviteter, der foregår. Hvis du har gode ideer til, hvad der skal på hjemmesiden, vil webgruppen gerne høre om det.

 

Webgruppen er også ansvarlig for vores fælles Facebookside, hvor vi formidler nyheder, aktiviteter m.m.

KONTAKT

Elke Rasmussen, 61 67 42 77

Casper Bihlet (webmaster), 60 17 29 58

Mia Bleshøy Andersen, 22 11 64 61

Lotte Birk, 61 78 16 78

ST RESTRUP STIGRUPPEN

Da Sti-gruppen blev dannet i 2007, var formålet at få lavet nogle sammenhængende stisystemer i St.Restrup. Nogle af stierne kunne være forbeholdt gående – mens andre stier også kunne benyttes af ryttere. Sti-gruppen fik lavet aftaler med de implicerede lodsejere af frivillighedens vej.

Sti-gruppen sørger også for skiltning og informationsmateriale, som fortæller om sti-systemerne.

 

Egentlig er gruppen blevet “arbejdsløs”, idet de sammen med Landsbyforeningens bestyrelse har fået etableret tre flotte stier. Indvielsen skete officielt lørdag 24. maj 2008.

 

Der er opsat bord/bænkesæt nogle steder og der er anskaffet en maskine til at slå græsset et par gange om året.

 

Der ligger en driftsopgave med at vedligeholde stierne med info-pæle, markering af ruterne, græsslåning, holde borde og bænke rene og fri for græs. Stierne benyttes i dag af rigtig mange, og på den årlige forårsrengøring i Forsamlingshuset, sendes også et hold ud for at trimme stierne. Der er altid behov for ekstra hjælp til at holde stierne. Kontakt endelig gruppen ved interesse.

KONTAKT

Arne Stubberup
Inger B. Christiansen
Jens Ole Dalum Nielsen
Lotte Birk

Carl Carstens

Gunnar Jensen
Margit Kvolsbæk (Sørger for foldere ved infotavlerne)