Nyhedsside


Hvis du vil følge med i hvor meget regn der er kommet i St.Restrup kan du følge med, hvor meget på den online nedbørsmåler vi har siddende på “Bakken”. Følg med på dette link. 

https://watsonc.dk/calypso/Nedboer_StRestrup.html?fbclid=IwAR2hNtDbG6fosVONit8xDmqmZ-04ml2taZ-8sm7-zmptbZYdeb8zUjg6UIk2022_St.Restrup nyhedsbrev og generalforsamling

Nyt fra St Restrup Landsbyforening
Som I alle har oplevet, så er der ikke sket ret meget i hverken Landsbyforeningen eller i Friskolen i de de
sidste par år. Vi kender Coronaårsagen. Vi har dog ikke helt ligget på den lade side og der er faktisk sket
lidt, og vi har planer om, at der skal ske en hel masse mere, så vi igen kan få godt gang i de sociale
arrangementer i vores dejlige landsby.
Her får du et lille indblik i det, der er lige nu er på programmet.
”Ny” indkørsel
Som i sikkert alle har set, indkørslen blevet fornyet et lille hegn har erstattet den gamle hæk, hvilket giver
et flot udseende og også et bedre udsyn, en flot kampesten byder velkommen til huset og den nye info
tavle skal være med til at fortælle alle, hvad der er af kommende aktiviteter. Vi har fået ca. kr. 100.000 kr. i
tilskud til dette projekt i 2021.


Nyt møblement og renovering
I år har vi fået tilskud til udskiftning af borde og stole i salen. Det bliver så godt, da møblerne både er meget
slidte og meget tunge. Men inden vi sætter de nye møbler ind i salen, skal gulvet i salen slibes, og
væggene skal males. Renoveringen skal ske i løbet af sommeren, når der i forvejen ikke er så meget
udlejning.


Arrangementer i 2022 Vi har i bestyrelsen planlagt en række arrangementer, som vi håber rigtig mange af jer har lyst til at deltage
i. Her får I datoerne tjek din mail, vores Facebookside og hjemmeside, hvor vi vil fortælle mere om de
enkelte arrangementer inklusiv tilmelding:
5. april kl. 18.00 Fællesspisning
28. april kl. 19.00 Generalforsamling se dagsordenen på bagsiden
19. maj kl. 19.00 Sangaften
12. juni kl. 09:30 ”Nytårstaffel”

16. september kl 17 Fredagsbar
13. oktober kl. 18.00 Fællesspisning
27. november Juletræsfest
Herudover arbejder vi på et par arrangementer mere i løbet af 2022 har du/I en idé til et spændende
arrangement, så sig endelig til.
Hilsen bestyrelsen for Landsbyforeningen og Forsamlingshuset St. Restrup


HUSK dit kontingent!
Støt Landsbyforeningen ved at betale dit medlemskontingent på 300 kr. pr husstand senest
15.. april 2020.. men gerne allerede i dag!
Med kontingentet er du med til at sikre en masse gode aktiviteter, arrangementer og et
sprudlende liv i St.Restrup.
Du kan indbetale beløbet på kontonr. 74410001063378 eller Mobilpay 49389
skriv dit vejnavn + husnummer i tekstfeltet, fx Restrup Skovvej 10.

Generalforsamling i
Landsbyforeningen og Forsamlingshuset
torsdag 28. april 2022 kl. 19.00
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning for de 2 foreninger v. formand
3. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber i Landsbyforeningen og
Forsamlingshuset v. kasserer
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lotte Birk, Jane Pedersen, Jørgen Lundgaard
og Casper Bihlet
6. Valg af 1 suppleant. På valg er Kurt Christiansen
7. Valg af 1 revisor. På valg er Erik Worm
8. Eventuelt
Årsmøde for St. Restrup Samråd:
1. Beretning
2. Regnskab
3. Indkomne forslag
4. Planlagte aktiviteter
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Friskolen og Landsbyforeningen


Nu kan du se ny kunst på Friskolen! Kunstneren er Elin Oensbo, Aalborg.

Hendes billeder hænger både i festsalen og i under-etagen, og de kan ses frem til sommerferien.Vh Kunstudvalget v/Margit Kvolsbæk og Karin Lindstrøm