Foreningerne

Foreninger er selvstændige enheder med egne love og bestyrelser. Du kan her læse, hvordan de forskellige foreninger i St. Restrup præsenterer sig selv og deres formål.

Lokalhistorisk forening

Lokalhistorisk forening for Frejlev-Nørholm-Sønderholm sogne

Foreningens formål er at styrke det lokalhistoriske arbejde i de tre sogne, og få indsamlet, registreret og tilgængeliggjort arkivalier fra sognenes historie.

 

Foreningen har et arkiv på Sønderholm Skole og der holdes åbent den 1. og 3. onsdag kl. 19 -21 i alle måneder undtagen juli. Alle er velkomne disse aftener. Der er repræsentanter fra bestyrelsen tilstede, og disse kan hjælpe med at finde arkivalier, der måtte efterspørges.

 

Bestyrelsen forsøger desuden, at besvare de spørgsmål, der kommer via e-mail eller brev.

 

 lokalarkiv.sonderholm@gmail.com

  Lokalhistorisk Arkiv, Stadionvej 2, 9240 Nibe

 www.lokalarkiv-sonderholm.dk