Foreningerne

Foreninger er selvstændige enheder med egne love og bestyrelser. Du kan her læse, hvordan de forskellige foreninger i St. Restrup præsenterer sig selv og deres formål.

Lokalhistorisk forening

Lokalhistorisk forening for Frejlev-Nørholm-Sønderholm sogne

Foreningens formål er at styrke det lokalhistoriske arbejde i de tre sogne, og få indsamlet, registreret og tilgængeliggjort arkivalier fra sognenes historie.

 

Foreningen har et arkiv på Sønderholm Skole og der holdes åbent den 1. og 3. onsdag kl. 19 -21 i alle måneder undtagen juli. Alle er velkomne disse aftener. Der er repræsentanter fra bestyrelsen tilstede, og disse kan hjælpe med at finde arkivalier, der måtte efterspørges.

 

Bestyrelsen forsøger desuden, at besvare de spørgsmål, der kommer via e-mail eller brev.

 

 lokalarkiv.sonderholm@gmail.com

  Lokalhistorisk Arkiv, Stadionvej 2, 9240 Nibe

 www.lokalarkiv-sonderholm.dk 

Jagtforeningen

St. Restrup jagtforening blev dannet i 1932af lodsejere samt nogle få andre, der gik på jagt og havde relation til St. Restrup. Foreningen havde da lov til at gå på jagt på langt de fleste ejendomme – man kendte hinanden. Jægerne arrangerede dengang et ”haregilde” for alle de lodsejere, hvor man havde jagten, som en tak for brug af jorden og traditionen er blevet bevaret uden afbrydelse siden 1932.

 

I dag har det været nødvendigt at åbne for jægere med en mindre tilknytning til St. Restrup, da der ikke længere er mange lodsejere, der går på jagt. Der er stadig en rigtig god og varieret jagt i St. Restrup

 

St. Restrup Jagtforening afholder den årlige Lodsejerfest lørdag den 14. november 2020 i Skal Pavillonen kl. 18.00 så sæt venligst X i kalenderen!
Der komme indbydelser i uge 42.

Aflysning!!!

St. Restrup Jagtforening aflyser den årlige Lodsejerfest lørdag den 14. november 2020

da den ikke er muligt at gennemfører pga. Covi19.  Der vil komme et andet tiltag som erstatning snarest.

Mvh. Bestyrelsen.

 

Mvh. St. Restrup Jagtforening.

Jagtforeningens bestyrelse

Formand

Jess Thiel

98 34 2406/40 30 52 55

Sekretær

Kurt Chrstiansen

98 34 14 17/30 59 05 17

Revisor

Georg Thinggård

98 34 34 98/20 85 32 11

Næstformand

Carl Carstens

30 14 00 32

Udvalgsformand

Bent Klitgård

98 34 33 36/20 85 32 15

Revisor

Thomas P. Sørensen

29 12 03 30

Kasserer

Flemming Larsen

20 82 32 10

Suppleant

Jens O. D. Nielsen

98 34 13 10/26 12 32 23

Revisor Suppleant

Frank Henneberg

98 34 22 33/30 28 68 87

Aktive medlemmer

Mogens Thomsen 98 34 19 98/30 34 56 06

Lars Nansen  20 77 57 54

Rasmus Jensen 25 66 58 10

Lars Birk Jensen  92 43 54 56

Anders Korsholm 98 34 20 75/40 96 90 24

Jan Jensen 25 65 50 61

Æresmedlemmer

Gunnar Jensen 98 34 15 83/30 51 15 83

Eigil Christensen 98 42 08 90

Jagtforeningens udvalg

Fest: Jess Thiel  

Markvildtstriber: Georg Thinggaard

Vildtudsætning: Georg Thinggaard og Bent Klitgaard

Rågejagt: Kurt

Bukkejagt: Kurt

Vedligeholdelse af grønne områder: Georg Thinggaard

Foderplan: Bent Klitgård

Foderplanlægning for vinterperioden: Bent Klitgård