Om St. Restrup

St. Restrup strækker sig langs Nibevej og Restrup Kærvej med blandet landsbybebyggelse. St. Restrup har smuk, landskabelig beliggenhed med Restrup Skov og med tilknytning til Hasseris Å. Store Restrup er endvidere en landsby med stor historisk betydning.

 

St. Restrup er et levende landsbysamfund med en mangfoldighed i mennesker. Mange landsbyboere bor her hele livet og flere familier har flere genererationer boende i landsbyen.

 

Tilflyttere bydes velkommen i landsbyen på personlig vis og med tilbud om deltagelse i landsbyens forskellige arrangementer og aktivitetsgrupper. Landsbyens mindre børn kan blive passet i vuggestue eller børnehave i St. Restrup, mens de ældre kan gå i skole i Sønderholm eller på Frejlev Skole.