Referat af generalforsamlingen 18.april 2017


Generalforsamling St.Restrup Friskole d. 18. april 2017

 

1: Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden: Godkendt uden indvendinger.

Valg af dirigent: Peter Bols.

 

2: Beretning for året i de to foreninger v. Formanden, Arne

Arrangementer det forgangne år:

 

- Renovering af Friskolen er færdiggjort

- Nytårstaffel var endnu engang et stort tilløbsstykke

- Foredrag live streamet fra Aarhus Universitet

- Ølsmagning

- Legepladsprojekt forventes igangsat uge 17/18

- Skt.Hansfest med Rasmus Prehn som båltaler

- Hovedrengøring af Friskolen samt klipning af stier i august

- St.Restrup Marked samt markedsfest

- Julearrangement

 

                          

3:

A: Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Forsamlingshuset St. Restrup Friskole:

Fremlægges og præsenteres v. Kasserer Jane Pedersen.

Det foreslås at de penge, der  er anført som udlån fra Landsbyforeningen i 2012 til Friskolen,  ligeledes skal registres i Friskolens regnskab.

Regnskabet godkendes.

 

B: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Landsbyforeningen St.Restrup: Fremlægges og præsenteres v. Kasserer Jane Pedersen.

Regnskabet godkendes.

 

4: Fastlæggelse af kontingent for 2018:

Fra bestyrelsen stilles forslag om kontingentstigning til 300kr. pr. år, idet der i gennem en årrække i har været kontingentstigninger.  Forslaget vedtages

Der foreslås at der arbejdes videre med mulighed for betaling via Mobilepay eller lignende mobil betalingsmetode.

 

5: Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

6: Valg af fælles bestyrelse:

På valg: Arne Stubberup, Gunnar Jensen, Jane Pedersen ønsker genvalg. Camilla Rise ønsker ikke genvalg

Elke Rasmussenvælges.

 

7: Valg af 2 suppleanter: Kurt Christiansen og Lotte Birk ønsker begge genvalg.

 

8: Valg af 2 revisorer: Erik Worm ønsker genvalg, Jens Rise ønsker ikke genvalg

Jens Ole Dalum Nielsen og Erik Worm er valgt til revisorer.

 

9: Valg af 1 revisorsuppleant: Peter Bols vælges.

 

10: Eventuet:

- Der stilles forslag om at forbedre udsigtsforholdene når man kører ud fra Friskolens parkeringsplads.

- Opfordring til deltagelse i arbejdsdagen tirsdag d. 2/5 ’17 kl. 16/17-19.00. Tilmelding kan ske til Marta.

- Trafikproblemerne på Restrup Kærvej drøftes, både mht. mulighed for stå til gående/cyklister samt mulighed for yderligere hastighedsreduktion.

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøde for Samrådet St. Restrup og omegn 18. april 2017

 

1: Beretning for året ved Formanden, Gunnar Jensen.

- St.Restrup Marked

- Samarbejde med Folkeuniversitetet ex. Løgstrup-foredrag.

 

2. Årets regnskab v. Kasserer

Regnskabet præsenteres og gennemgås v. Kasserer Jane Pedersen.

Regnskabet godkendes

 

3. Planlagte aktiviteter 2017

- Ønske om fremadrettet Samarbejde med Rideklubben samt St.Restrups Støtteforening.

- Fortsat samarbejde med Folkeuniversitetet.

 

4. Eventuelt

Der fremsættes ingen punkter hertil.

 

Lidt billeder...

 Formanden har ordet...

 

     

 

Borgmester Thomas Kanstrup Larsen om udviklingen i landsbyerne

 

                                    

  

Ca. 35 fremmødte, lytter til et godt indlæg fra Thomas Kastrup Larsen..