Indeks | Sitemap | Print
Nyheder
 

Du er her: Forsiden St. Restrup Nyheder

Nyt Skovmøde om Eventyrskoven

Næste møde søndag den 14. april kl. 9.30 til ca. 12.00

 

 

Vi håber rigtig mange fra St. Restrup vil møde op og være med til at få et spændende skovprojekt til gælde og gavn for hele St. Restrup.

Program for dette møde:

 • Vi mødes til kaffe og rundstykker
 • Tag børnene med. Tinna Engqvist laver oplæg specielt til dem.
 • Kl. ca. 10.00 Tinna Engqvist præsenterer sit oplæg, der er udarbejdet på baggrund af sit notat fra mødet d. 23.marts. De børn, der har lyst til at give deres kommentarer, er velkommen. Andre børn kan lege i kulturcaféen
 • Mødet sluttes af med muligheden for at gå en tur i skoven. Husk gummistøvler

 

Arkitektens notat fra mødet d. 23. marts kan ses nedenfor til orientering for jer, der har lyst til at se de mange spændende ting, der kom frem i workshoppen.

Program for mødet d.23. 3 var:

•                    Gåtur i skoven

•                    Miniudstilling med billeder fra skoven.

•                    Snak om skovområdets sammenhæng med resten af St. Restrup

•                    Workshop med idéer til udnyttelsen af skoven

•                    Opsamling.

Næste gang vi mødes det vil sige d. 14.april har Tinna et forslag med, hvor alle de ønsker, der blev nedfældet, vil blive tegnet ind i et første forslag.

Forslaget vil blive gennemgået og justeret til det næstfølgende møde.

Tildeling af roller:

Kontaktperson mellem Store Restrup og arkitekt. Gunnar

Kontaktperson til lovgivning vedr. vand/paragraf 3 områder: Jacob

Sociale medier (Facebook) Randi

Arkitekt design: Tinna Engqvist i tæt samarbejde med borgerne

 

 

To do inden mødet d. 14.april

Jacob tager kontakt til vand/lovgivning vedr. opstart af opgave – hvad har vi af udfordringer?

Gunner indkalder til næste møde

Tinna tager fat i Lokdam vedr. passage til Herregåden – Jacob deltager hvis der aftales et møde..

Tinna laver dele mappe på fotos taget i området

 

 

Bruttoliste at idéer fra d. 23.martsdagen

 • Heste og MTB rute

 • Ridespor fra Restrup Kærvej og langs åen mod øst

 • Sti til åen hvor man kan cykle

 • Hule i et træ

 • Shelterplads

 • Skilt med fortælling over St. Restrup historie

 • Naturlige camouflage affalds container

 • Tilgængeligheds sti hele vejen til åen m. flis eller lignende(ikke kun langs hegn og gerne med sving og lign.)

 • Forbindelse til St. Restrup Fælled

 • Træstubbe i bund af træflis

 • Lege aktivitet

 • Sammenhæng med andre stier til Herregård og bag rideskolen

 • Træhytte

 • Reb til at svinge i over åen

 • Klatre træer

 • Bænke

 • Bro over å

 • Bålsted

 • Bænk + bord ved åen

 • Forskellige typer af

 • Repos eller lille bro ved åen

 • Sidde ved åen med fødder i vand

 • Plads for børnehavegæster

 • Gangbroer over vandet i ”sumpen” – men kun dele deraf

 • ”Fri-sti” i yderst begrænset omfang – evt. kun de mest våde områder

 • Små træbroer over vandløb(tilløb til Hasseris å)

 • ”Boardwalk” på den våde del af stykket

 • Bevar naturen og dyrelivet så børn kan lærer noget herom

 • Opleve det rige dyre og fugleliv

 • Der skal ikke ryddes op. Dette fjerner dyrelivet

 • ”Keep it simple” – lav noget godt uden det skal kunne rumme alt

 • Rydde et lille stykke ved åen til brug for samling

 • Adgang til åen uden at kæmpe sig frem

 • Små oplevelsesområder

 • Oplevelses plads ved vand

 • Bålområde

 • Afklaring af gældende lovgivning 

 •    
 •  Med venlig hilse Gunnar Jensen.

 

 
 
Krogh Nielsen ApS   Kvist & Kristensen   ledig_annonceplads.gif   Ledig annonceplads   WebHouse ApS