Indeks | Sitemap | Print
Nyheder
 

Du er her: Forsiden St. Restrup Nyheder

Den afholdte generalforsamling..

 

 

…OG SÅ VAR DER GENERALFORSAMLING I LANDSBYFORENINGEN, FRISKOLEN & SAMRÅDET…..

Som tidligere annonceret her på hjemmesiden afholdt Landbyforeningen/Friskolen/Samrådet generalforsamling den 19.4. i en pænt fyldt sal på Friskolen.

Udover de punkter, der hører en generalforsamling til, såsom regnskab, kommende års kontingent, valg til bestyrelse m.v., var Jacob Birk inviteret til at give oplæg om ’Restrup Fælled’. Det spændende projekt, tegner sig mere og mere tydelig, selvom der stadig er mange uafklarede spørgsmål. Der var på mødet flere positive tilkendegivelser, og flere spørgsmål blev drøftet.

Der vil senere – i løbet af forsommeren blive indbudt til møde(r), så der er stadig god mulighed for at blive orienteret om og blive ’medspiller’ i projektet. Følg med her på hjemmesiden, hvor tidspunkt for møde® vil blive annonceret. (+ på facebook og via emaillisten).

Her er en kort opsummering af mødet i øvrigt:

De fremlagte beretninger og regnskaber blev godkendt.

Det kommende års kontingent (2019) vil fortsat være 300 kr. pr husstand.

Bestyrelsen 2018/2019:

Arne Stubberup, Restrup Kærvej 61

Gunnar Jensen, Tostrupvej 240

Jane Pedersen, Tostrup 246

Elke Rasmussen, Nibevej 381

Jørgen Lundgaard, Nibevej 450

Casper Bihlet, Nibevej?

Lotte Birk, Restrup Skovvej 10

Suppl: Kurt Christiansen, Nibevej 458

Revisorer: Jens Ole Nielsen, Restrup Skovvej 35 og Erik Worm, Nibevej 402A

Revisorsuppleant: Peter Bols, Restrup Skovvej 10

Formanden takkede de 3 afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres vedholdende engagement i bestyrelsesarbejdet, - nemlig Margit Kvolsbæk, Carl Carstens og Marta Grønbech.

 

Mvh. Karin Lindstrøm

 
 
Krogh Nielsen ApS   Kvist & Kristensen   ledig_annonceplads.gif   Ledig annonceplads   WebHouse ApS