Fremtidens Forsamlingshus i St. Restrup

Har du lyst til at give en hjælpende hånd med at holde Forsamlingshuset St. Restrup Friskole, så kontakt venligst Tovholdergruppen.

Medlemmer af gruppen

Arne Stubberup
Carl Carstens
Gunnar Jensen
Jens Ole Dalum Nielsen
Kurt Christiansen   (Tovholder)
Margit Kvolsbæk

Per & Bodil Simonsen

Henning Levisen

Ole Sørensen

 

Jeg vil gerne meldes ind