Indeks | Sitemap | Print
Nyheder
 

Du er her: Forsiden Friskolen Udlejning 9156 0046 Lejekontrakt

Lejekontrakt

Lejekontrakt for Forsamlingshuset - St. Restrup Friskole

 

 Lejers navn: ____________________________________  Tlf.: __________/__________

 

Adresse: ________________________________________________________________

 

Husk at oplyse konto nr. til brug ved tilbagebetaling af dep._________________________

 

Mellem lejer og Forsamlingshuset - Store Restrup Friskole Tlf.: 9156 0046 er der indgået følgende lejeaftale:

 

Lejeren disponerer over:Priser iht. gældende prisliste.           aftalt leje__               pris kr._______

 

Depositum                                                                         __________              ______________

 

Rengøring (fast pris)                                                                                                                                                         

 

Salen med køkken                                                              __________             ______________


Salen uden køkken                                                             __________              ______________


Møderum i kælderen med køkken (møde)                             __________             _______________

 

Møderum i kælderen med køkken (fest)                                __________             _______________


Kultur Caféen (kan ikke lejes til private fester)                      __________            ________________


Fra d. ________ kl.: _____ til d. ________ kl.: _____            pris i alt____            ________________

 
 
Fuldt lejebeløb inkl. depositum og rengøring indbetales straks og senest 14 dage efter dato for reservationen. Reservationen har først gyldighed, når indbetalingen er registreret.
Bekræftet reservation er bindende. Ved aflysning færre dage end 30 dage før lejedatoen, er hele lejebeløbet som udgangspunkt tabt ( med mindre huset af udlejer umiddelbart kan udlejes til anden side). Depositum er altid tabt. Rengøring udbetales hvis aflysning (500kr).
Ved aflysning flere dage end 30 dage før lejedatoen, tilbagebetales halvdelen af lejebeløbet samt depositum og rengøring. 
 
Indenfor 30 dage efter aflevering af nøgle tilbagebetales depositum, dog eksl. fradrag af bortkommet eller ødelagt inventar, der opgøres iflg. erstatningsprislisten. Ligeledes vil der være trukket et oprydningsgebyr, hvis dette ikke er udført.
Lejer forpligter sig til at rydde op, feje gulve og tømme skraldespande. Alt affald skal lejer selv tage med sig. 
Opvaskemaskinen skal tømmes for vand og opsamlingssien rengøres (følg vejledning). Ovnene og køleskabene skal rengøres efter brug. Slukkede køleskabe efterlades med åben låge.
Der udlejes kun til medlemmer samt beboere af St. Restrup. Det er ikke lovligt at leje videre til andre. 
Forsamlingshuset forpligter sig til at gøre toiletter, håndvaske rene, samt at vaske gulve i alle de lejede lokaler. 
Ved underskrivelse erklærer lejer sig indforstået med ordensregler og prisliste for Forsamlingshuset - Store Restrup Friskole herunder at depositum kan tilbageholdes, hvis reglementet ikke er overholdt.
Der må ikke spilles musik efter kl 03.00.
Under forberedelse af fest og ved oprydning efter festen, må der ikke spilles musik på Forsamlingshusets anlæg. Husk at vise hensyn til lejer på 1. sal.
Lejeprisen inkluderer: el, vand, varme, kaffefiltre og sæbe til opvaskemaskinen.
 
Følgende konto skal benyttes ved indbetaling:
 

            Reg. nr. 7441                     Konto nr. 1063378                       Betalt:__________________

 

Husk at skrive navn, lejedato og eget kontonummer på overførslen (til brug ved tilbagebetaling af depositum). Lejeaftalen underskrives senest ved udlevering af nøgle.

 

Dato:   __________                Underskrift udlejer:     ___________________________________

 

Dato:   __________                Underskrift lejer:         ___________________________________

 
 
Krogh Nielsen ApS   Kvist & Kristensen   ledig_annonceplads.gif   Ledig annonceplads   WebHouse ApS